Odstoupení od smlouvy

1. Právo odstoupit od smlouvy

1.1 Do 14 dnů máte právo odstoupit od této smlouvy bez udání důvodu.

1.2 Máte právo odstoupit od smlouvy bez udání důvodu ve lhůtě 14 dnů ode dne následujícího po dni :
a) uzavření smlouvy,
b) kdy Vy nebo Vámi určená třetí osoba (jiná než dopravce) převezmete zboží,
c) kdy Vy nebo Vámi určená třetí osoba (jiná než dopravce) převezmete poslední dodávku zboží při postupné dodávce zboží v rámci jedné uzavřené smlouvy.

1.3 Pro účely uplatnění práva na odstoupení od smlouvy musíte o svém odstoupení od této smlouvy informovat MOIRA CZ, a.s., korespondenční adresa Kochana z Prachové 121, 386 01 Strakonice, e-mail riskova.martina@moira.cz, fax 383 326 492) formou jednostranného právního jednání (například dopisem zaslaným prostřednictvím provozovatele poštovních služeb, faxem nebo e-mailem). Můžete použít přiložený vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy, není to však Vaší povinností. Aplikace e-shopu neumožňuje odeslání formuláře odstoupení přímo z internetových stránek e-shopu.

Formulář pro odstoupení od smlouvy ZDE

Můžete rovněž navštívit značkovou prodejnu MOIRA CZ, jejichž přehled je uveden na adrese www.moira.cz/prodejny, a zde ústně uplatnit své právo na odstoupení od smlouvy, dojde-li současně k vrácení a převzetí zboží, podmínkou je předložení faktury k vracenému zboží v tištěné nebo v elektronické podobě. Nedojde-li současně k vrácení a převzetí zboží, požadujeme vyplnění formuláře pro odstoupení od smlouvy. Prodejny na adrese

Antala Staška 114/20, Praha 4

Kochana z Prachové 121, Strakonice

Svárov 956, Vsetín

nejsou provozovnami MOIRA CZ, a.s. a není zde možno uplatnit právo na odstoupení od smlouvy.

1.4 Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od této smlouvy, postačuje odeslat odstoupení od smlouvy před uplynutím příslušné lhůty.

2. Důsledky odstoupení od smlouvy

2.1  Pokud odstoupíte od této smlouvy, vrátíme Vám bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy nám došlo Vaše oznámení o odstoupení od smlouvy, všechny platby, které jsme od Vás obdrželi, včetně nákladů na dodání (kromě dodatečných nákladů vzniklých v důsledku Vámi zvoleného způsobu dodání, který je jiný než nejlevnější způsob standardního dodání námi nabízený). Pro vrácení plateb použijeme platební prostředek určený Vámi ve formuláři o odstoupení. V žádném případě Vám tím nevzniknou další náklady. Platbu vrátíme až po obdržení vráceného zboží nebo prokážete-li, že jste zboží odeslal(a) zpět, podle toho, co nastane dříve. Pokud se dostavíte do prodejny MOIRA CZ, jejichž přehled je uveden ZDE, po odstoupení od smlouvy a vrácení a převzetí zboží Vám bude platba vyplacena v hotovosti neprodleně na místě.

2.2
a) Vrácení zboží
Zboží včetně dárku, pokud byl součástí dodávky, bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy došlo k odstoupení od této smlouvy, zašlete zpět na adresu MOIRA CZ, Kochana z Prachové 121, 386 01 Strakonice nebo je předejte na jakékoli prodejně MOIRA CZ, jejichž přehled je uveden ZDE. Lhůta se považuje za zachovanou, pokud nám odešlete či předáte zboží zpět před uplynutím 14 dnů.
Odstopíte-li od smlouvy částečně, MOIRA CZ vám nabídne dárek odpovídající té části smlouvy, od které jste neodstoupili.
b) Náklady spojené s vrácením zboží
Ponesete přímé náklady spojené s vrácením zboží.
c) Odpovědnost za snížení hodnoty vráceného zboží
Odpovídáte pouze za snížení hodnoty zboží v důsledku nakládání s tímto zbožím jiným způsobem, než který je nutný k obeznámení se s povahou a vlastnostmi zboží, včetně jeho funkčnosti.

3. Odstoupení od smlouvy u zákazníků ze Slovenské republiky

3.1 Pro odstoupení od smlouvy vyplňte formulář dle bodu 1.3 a odešlete ho na e-mail smidova.monika@moira.cz.

3.2 Vracené zboží odešlete v rámci Slovenské republiky, tedy za vnitrostátní tarif Slovenské pošty resp. jiných přepravců na adresu:

FROGMAN s.r.o.
P.O.BOX 901
Detešované pracovisko – SIHOŤ
911 01 Trenčín

Pod adresu uveďte ID: 12088 – pomocí tohoto identifikátoru bude zabezpečeno odeslání vraceného zboží smluvním partnerem zpět na adresu MOIRA CZ do České republiky, a to na náklady MOIRA CZ. Platbu Vám vrátíme v EUR až po obdržení vráceného zboží nebo prokážete-li, že jste zboží odeslal(a) zpět, podle toho, co nastane dříve.

Ostatní ustanovení těchto pravidel platí obdobně.

Zaregistrujte se v našem e-shopu

Dozvíte se o akcích a slevách jako první

Informace o nových produktech

Historie objednávek a faktur

Vyrobeno a navrhnuto v České republice

Unikátní patentované vlákno Moira

O našich materiálech

Doprava zdarma od 1999 Kč

25 značkových prodejen v ČR

Seznam prodejen