MOIRA KLUB

Moira klub (dále jen „Klub“) je věrnostní program pro zákazníky kamenných prodejen společnosti Moira CZ, a.s., Antala Staška 114/20, 140 00 Praha 4.

Klub poskytuje výhody pro stálé zákazníky společnosti MOIRA CZ. Členem Klubu se stávají zákazníci na základě svého svobodného rozhodnutí, které vyjádří svým podpisem na klubové přihlášce, kterou vyplní ve firemní prodejně Moira nebo registrací na webu www.moira.cz . Členy Klubu se mohou stát všichni zákazníci MOIRY CZ, kteří řádně vyplní přihlášku nebo registaci na webu, jsou starší 16 let a souhlasí s pravidly Klubu.

zákaznická karta

zlatá zákaznická karta

číslo zákaznické karty

Pravidla členství v zákaznickém Moira klubu

 

1. Členem Klubu se stává zákazník, starší 16 let, který ve značkové firemní prodejně MOIRA CZ vyplní vstupní formulář a poštou obdrží kartu člena Klubu s přiděleným osobním číslem nebo zákazník, který se zaregistruje na webu www.moira.cz, karta člena klubu mu bude následně zaslána poštou.

2. Zákaznickou kartu Moira lze uplatnit při nákupu pouze ve značkových firemních prodejnách MOIRA CZ. Číslo karty je identifikačním údajem zákazníka, které umožňuje sledovat získané body dosažené za nákup ve značkových firemních prodejnách MOIRA. Za každou 1,– Kč včetně DPH je 1 bod.

3. Za 2 000 bodů náleží zákazníkovi slevový kupon v hodnotě 100,– Kč. Kupon lze uplatnit při dalším nákupu na prodejnách MOIRA po předložení zákaznické karty. Kupon nelze uplatnit k úhradě zboží, které bylo objednáno na e-shopu MOIRA a prodejna je pouze odběrnim místem tohoto e-shopu.

4. Vyhodnocení získaných bodů se provádí dvakrát ročně, během měsíce březen a září, a to za uplynulé období. Zbylé body se automaticky převádějí do následujícího sledovaného období. Kupony lze uplatnit při dalším nákupu po předložení zákaznické karty.

5. Člen Klubu dostává pravidelně sezónní katalogy s novými kolekcemi, pokud za uplynulé roční období získal aspoň 2000 bodů.

6. Při získání 20 000 bodů během dvou let je členovi klubu automaticky propůjčena Zlatá karta Klubu (vyhodnocení probíhá v měsíci září ), která zvyšuje počet přidělených bodů za 1,– Kč včetně DPH na 2 body. Zlatá karta má omezenou platnost na jeden rok, po skončení její platnosti je zákazníkovi vystavena buď nová Zlatá karta, nebo v případě nenaplnění podmínky 20 000 bodů může zákazník dále uplatňovat svoji běžnou, původní klubovou kartu.

7. Členem Klubu se nemůže stát zákazník, který je podnikatelem v oblasti prodeje textilu, resp. sportovního zboží.

8. Členství v klubu zaniká:

– člen klubu nezískal během uplynulých dvou let žádné body

– na vlastní žádost člena

– zrušením Moira klubu.

9. Moira CZ, a.s. si vyhrazuje právo možnosti upravit Pravidla členství v Moira klubu, případně Moira klub zrušit. O všech změnách budou členové klubu informováni na firemních prodejnách a na www.moira.cz.

Ochrana osobních údajů:
Zákazník dokončením a odesláním registračního formuláře potvrzuje svůj souhlas s tím, aby společnost Moira CZ, a.s. jako správce osobních údajů shromažďovala údaje uvedené v těchto dokumentech a aby je zpracovávala sama nebo prostřednictvím jiných osob do informačního systému, a to za účelem možnosti poskytnout výhody plynoucí z členství a k marketingovým účelům (např. rozesílání reklamních materiálů poštou na adresy členů, e-mailové zprávy ). Tento informační systém bude provozován na dobu neurčitou výhradně pro potřeby společnosti Moira CZ a.s. za účelem provozování věrnostního programu Moira klub ve smyslu zák.č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Jakékoli použití údajů je vymezené rámcem a účelem programu Moira klub, sledující zájem člena programu Moira klub a zkvalitnění služeb poskytovaných v sítích prodejen Moira CZ. Osoba, která vyplnila formulář, má právo k přístupu k osobním údajům, jakož i další práva stanovená v §21 uvedeného zákona. Moira CZ, a.s. uvádí, že zpracovatelem údajů je společnost Moira CZ, a.s.
Zákazník souhlasí ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb. se zpracováním těchto údajů a tyto údaje může měnit a opravovat, má právo přístupu k nim a právo souhlas kdykoliv odvolat a další práva uvedená v ust. § 21 téhož zákona.

Moira CZ, a.s.
zákaznické oddělení
Kochana z Prachové 121
386 01 Strakonice

tel.: 380 425 900
fax: 383 326 492
e-mail: info@moira.cz
www.moira.cz

 

Zaregistrujte se v našem e-shopu

Dozvíte se o akcích a slevách jako první

Informace o nových produktech

Historie objednávek a faktur

Vyrobeno a navrhnuto v České republice

Unikátní patentované vlákno Moira

O našich materiálech

Doprava zdarma od 1999 Kč

25 značkových prodejen v ČR

Seznam prodejen